Nieuws

>

Volgende fase onderzoek gezamenlijke competitie

Volgende fase onderzoek gezamenlijke competitie

Algemeen

ma, 22 mei 2023

Volley Belgium, Nevobo, de Belgische Volleybal Liga en drie Nederlandse topploegen hebben gezamenlijk opdracht gegeven een verkennend onderzoek te starten naar mogelijke samenwerking op sportief en commercieel vlak tussen de Nederlandse en Belgische volleybalcompetities.

Volley Belgium, Nevobo, de Belgische Volleybal Liga en drie Nederlandse topploegen hebben gezamenlijk opdracht gegeven een verkennend onderzoek te starten naar mogelijke samenwerking op sportief en commercieel vlak tussen de Nederlandse en Belgische volleybalcompetities. Ze zijn in dit onderzoek bijgestaan door Hypercube Business Innovation en het onderzoek liep tussen november 2022 en maart 2023. 

De Belgische en Nederlandse volleybalcompetities staan voor een aantal grote uitdagingen. De competities hebben te maken met grote krachtsverschillen, waardoor de wedstrijden en het competitieverloop onvoldoende spannend zijn. Mede daardoor is het lastig voor de clubs om genoeg fans en sponsors aan zich te kunnen binden. Er wordt gezocht naar manieren om de sport van een impuls te voorzien. De BeNeLeague wordt gezien als een manier om een interessantere competitie te bieden met meer wedstrijden op hoog niveau en meer wedstrijden die ertoe doen. Bovendien zorgt het samenvoegen voor een interessante grens-overstijgende markt, wat economische voordelen kan bieden.

Het onderzoek is via verschillende sporen verlopen. Aan de ene kant zijn de stakeholders van het Nederlandse en Belgische volleybal uitgebreid geconsulteerd. Tijdens het project hebben alle belanghebbenden uit het volleybal de kans gekregen om via digitale en fysieke meetings en enquêtes hun mening te geven. Hieraan is er een uitgebreid marktonderzoek toegevoegd waarin mediapartners, marktexperts en journalisten zijn gesproken over het onderwerp. Dankzij al deze input is er een goed beeld ontstaan van de kansen, obstakels, wensen en behoeften die aan een BeNeLeague zijn verbonden. 

Parallel aan de gesprekken zijn er doorlopend analyses uitgevoerd. Met behulp van datamodellen en analyses zijn competitievormen van een BeNeLeague doorgerekend. Er is een ranking ontwikkeld om de bestaande krachtsverhoudingen tussen clubs binnen en tussen de landen weer te geven. Dit heeft Hypercube in staat gesteld om de impact van een potentiële competitievormen op sportieve parameters te schatten. Ook is er financiële data verzameld bij de clubs om het financiële landschap te schetsen.

Het onderzoek is geïnitieerd vanuit het herenvolleybal. Gelijktijdig aan dit traject zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de damesclubs, om uit te zoeken of eenzelfde onderzoek voor de damescompetities ook interessant is. De bevindingen van deze gesprekken zijn te vinden in het rapport. 

Het onderzoek is succesvol gelopen en heeft veel positieve reacties opgeleverd vanuit het volleybal in beide landen. Er is consensus bereikt over een geschikt competitieformat en we zijn ervan overtuigd dat de samenwerking de potentie heeft om het volleybal van beide landen daadwerkelijk vooruit te helpen. Er liggen echter ook nog voldoende uitdagingen voor ons, waarvoor we de komende maanden zullen gebruiken om tot een gedegen strategie te komen.

In dit eindrapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen en adviezen. Daarnaast wordt er ingegaan op de vervolgstappen die in fase 2 van het onderzoek zullen worden gezet, welke afgerond wordt eind december 2023.